zazračný vitamín C

Zázračný vitamín C

 Jednou z najúčinnejších ciest, ako výrazne posilniť imunitu a ochrániť sa pred chrípkovými ochoreniami je podávanie vysokých dávok vitamínu C. Intravenózne (infúzne) podanie niekoľkogramových dávok čistého vitamínu C zvýši jeho koncentráciu v bunkách až 500 násobne. Toto navýšenie okamžite pozitívne ovplyvní aj fungovanie imunitného systému a organizmus sa stane výrazne odolnejší proti infekciám. Ak k nákaze napriek tomu dôjde, liečba ochorenia sa skracuje až na polovicu a ochorenie má podstatne ľahší priebeh.